Feedbackinstituttet samler og deler viden om feedback. Vi uddanner ledere og medarbejdere i danske virksomheder og organisationer til at etablere og fastholde konstruktiv feedback. 

Feedbackinstituttet er en del af Lumholt & Stahlschmidt Kommunikation. Vi har mere end 10 års erfaring i at udvikle god feedbackkultur i mange forskellige typer af virksomheder og medarbejdergrupper.

Instituttet ledes af Anders Stahlschmidt, som er en af Danmarks førende formidlere af metoder til og viden om feedback. Stahlschmidt er forfatter til bogen “Førstehjælp til Feedback” (Gyldendal Business) samt mange artikler om emnet målrettet ledere.

Forankring

En af de største udfordringer for virksomheder, som ønsker at opbygge en sund og stærk feedbackkultur, er at den kræver forankring og kontinuitet.

– Kulturen på det danske arbejdsmarked er generelt præget af ligeværdighed og åbenhed, sammenlignet med andre lande. Det bør give enestående muligheder for at skabe resultater og udvikling gennem feedback. Alligevel er det mange steder vanskeligt at fastholde fokus på feedback over længere tid, så det bliver en del af virksomheden kultur, siger Anders Stahlschmidt.

Potentialet

Feedbackinstituttet er grundlagt med det formål at holde fast i de gode intentioner, som mange virksomheder vitterligt har om at udnytte potentialet i feedback og derved opnå resultater og udvikle virksomheden og dens medarbejdere gennem engagement og arbejdsglæde.

Feedbackinstituttets mission er at forankre det kontinuerlige fokus på feedback hos virksomhedernes feedbackagenter. Vi uddanner og støtter agenterne, deler viden og erfaringer, som alle medlemmerne frit kan høste af, og er det forum, hvor feedback-agenterne får hjælp til at vedligeholde et frit flow af produktive tilbagemeldinger i jeres virksomhed.

Viden og erfaringer

I Feedbackinstituttet indsamler vi viden og erfaringer om god feedback. Lyt til vores podcastserie med nogle af de mest interessante eksperter i kommunikation, psykologi og konflikthåndtering med mere. Eller læs nogle af vores artikler. Hvis du selv har brugbare erfaringer, du ønsker at dele med os, er du velkommen til at kontakte os.