Som feedbackagent bliver du i stand til at give medarbejdere eller kolleger konstruktiv og effektiv feedback, som udvikler, motiverer og styrker både den enkelte og samarbejdet. I dit virke som agent er du med til at styrke feedbackkulturen på din arbejdsplads. Både ved at gå foran som et godt eksempel og inspirere andre til at give god feedback, men også som sparringspartner for medarbejdere eller kolleger, som ønsker opbakning eller viden for selv at kunne give feedback.