Vores målinger viser, hvor potentialet for udbytte af feedback. Målingerne giver jer mulighed for at sætte ind med en målrettet og konkret indsats der, hvor bedre feedback gør en forskel. Samt følge op.

Vi har tre standardmålinger.

Udgangspunktet – den hurtige måling

Udgangspunktet er en hurtig spørgeskemaundersøgelse, der afdækker de vigtigste forhold i jeres feedbackkultur.

19 spørgsmål om arbejdsglæde, om hvilke typer feedback I giver, modtager og holder tilbage og hvor I ser de største muligheder for at høste gevinster af en stærkere feedbackkultur.

Feedbackkapital målingen – den grundige

Vores måling af virksomhedens eller teamets feedbackkapital afslører, hvor potentialet i at styrke bestemte aspekter af jeres kultur og interne kommunikation er størst. Gevinsten kan være et mere effektivt samarbejde, en stærkere leder-medarbejder-relation, systematisk fejleliminering, et godt miljø for innovation og produktudvikling, et mere effektivt team, et forbedret omdømme og højere trivsel som blandt andet er en forudsætning for et lavere sygefravær og for at fastholde værdifulde medarbejdere.

Feedbackkapital har altså direkte indflydelse på bundlinjen.

Hvordan kan målingen bruges?

Svarene i målingen giver et konkret afsæt for at arbejde målrettet med feedback, både på team- og organisationsplan. Vi kan fra begyndelsen tage fat i de konkrete situationer og områder, som er væsentlige. Uanset om det er at udvikle medarbejdere, produkter, ydelser og processer eller om det drejer sig om at håndtere mislyde i samarbejdet. Målingen er oplagt som opfølgning på en trivselsmåling eller APV, der viser et behov for mere feedback.

Målingen gennemføres som en almindelig elektronisk spørgeskemaundersøgelse. I modtager et resumé af samtlige besvarelser samt en sammenfattende rapport, hvor de tre mest bemærkelsesværdige konklusioner fremhæves. Rapporten indeholder desuden en afspejling af det potentiale, I kan indfri ved at fokusere målrettet på at styrke feedbackkulturen, samt anbefalinger til det videre arbejde.

Udbytte

•Minimer antallet af kostbare fejl

•Afskaf konfliktskyhed i forhold til kunder og samarbejdspartnere

•Udnyt virksomhedens samlede kompetencer mere effektivt

•Styrk trivslen og nedbring sygefraværet

•Skab en lærende organisation, der udvikler virksomhedens processer og produkter løbende

•Fasthold medarbejdere og spar omkostninger på dyre rekrutteringsforløb og oplæring

•Skab et grundlag for innovation

•Opbyg en kultur, som er agil og parat til at implementere nye strategier

•Fokuser på kerneopgaven

7 Teamplayers – en måling med udgangspunkt i samarbejde

I et godt samarbejde mærker alle de syv bidrag, som denne måling tager afsæt i:

Engagement

Støtte

Ærlighed

Refleksion

Sikkerhed

Optimisme

Målrettethed

Det vil altid være sådan, at nogle medarbejdere bidrager mere med noget og mindre med noget andet. Vi fordeler rollerne imellem os. Men af og til er det et eller flere af de syv bidrage, som bliver glemt og forsømt. Med denne måling får I et utrolig bredt og kvalificeret billede af samarbejdet og feedbackkulturen. Et vedkommende og let forståeligt afsæt for at arbejde med jeres feedbackkultur.