De fleste tænker at feedback rummer en bedømmelse eller vurdering af andres adfærd eller præstation. Men det er ikke altid nødvendigt. I situationer, hvor du giver feedback til en person, hvor jeres ligeværdige relation er vigtig, er det bedre at begynde med de rene observationer – hvad lægger du mærke til? I nogle tilfælde kan man nøjes med observationerne. Fortolkninger af andres adfærd eller præstation er altid subjektiv og derfor anledning til uoverensstemmelse, måske endda konflikt. I mange sammenhænge gælder det samme for vurderinger.

Forberedelse til feedback

Observation: Hvad lægger du mærke til? Hvordan virker det?

Fortolkning: Hvilke hensigter og betingelser ligger efter din egen fortolkning bag det du lægger mærke til? Hvis din fortolkning af den andens hensigt er positiv kan du overveje at fremlægge din fortolkning, hvis ikke lyder det generelle råd: Hold din fortolkning for dig selv.

Vurderinger: Hvordan bedømmer du den andens præstation eller adfærd? Er du i en position, hvor din bedømmelse vil blive mødt med respekt og anerkendelse – måske ligefrem forventes, så fremlæg den med klar afsender. Er det en personlig bedømmelse eller en bedømmelse ud fra objektive kriterier? Hvis du er i tvivl, eller hvis din feedback rummer kritik, kan du afvente om personen ud fra din observation selv bedømmer sin indsats eller adfærd.

Råd: Så længe dit råd har en klar afsender (Jeg vil råde dig til…) kan du blive på egen banehalvdel, som man siger.